Inklaring

 

 

Heeft u een vrachtzending die ingeklaard moet worden?

 

Laat het aan ons over!   

De goederen worden door middel van het Enig Document (een standaardaangifteformulier) aangegeven bij de Douane. Naast het aangifteformulier zijn er ook voor andere doeleinden formulieren voorgeschreven, bijvoorbeeld oorsprongscertificaten en vergunningen.

 

Invoerdocumenten

Om de inklaring voor uw bedrijf te kunnen verzorgen hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • Bill of Lading
 • Een inventarislijst van de goederen
 • Een originele factuur
 • Een waarde verklaring
 • Import-/Exportnummer
 • Belasting vast nummer
 • KKF-nummer (Kamer van Koophandel en Fabrieken) 

 

Als u voor het eerst goederen importeert dan heeft uw bedrijf nog geen import- en exportnummer. Wij kunnen dit voor u aanvragen met uw KKF-uittreksel en uw belastinguittreksel.

 

Indien u als ingezetene éénmalig goederen wilt inklaren, hebben wij de onderstaande documenten van u nodig:

 • Een machtiging voor de inklaring
 • Een kopie van uw paspoort of ID-kaart
 • Een inventarislijst van de goederen
 • Een originele factuur
 • Een waarde verklaring

 

 

Uitvoerdocumenten
Wanneer u handelsgoederen exporteert moet er ook een aangifte gedaan worden bij de douane door middel van een Enig Document en een I.T.-formulier.

 

Wanneer u op een bedrijfsnaam exporteert hebben wij de volgende documenten van u nodig:

 • Een inventarislijst van de goederen
 • Een originele factuur
 • Een waarde verklaring
 • Import-/Exportnummer
 • Belasting vast nummer
 • KKF-nummer (Kamer van Koophandel en Fabrieken)

Let wel: voor sommige goederen zijn exportvergunningen nodig, denk bijvoorbeeld aan hout.

 

 

De uitvoerbelasting is vastgesteld op 0,6 % van de factuurwaarde van de goederen.