Geschenkpakketten

Wilt u geschenkpakketten naar uw familie of vrienden in Nederland verzenden of geschenkpakketten in Suriname laten afhandelen?

Dan is N.V. Eklipze  Logistics het bedrijf voor u! Wij versturen iedere woensdag en zaterdag een zending geschenkpakketten naar Nederland.

 

Wat is een geschenkpakket?

Onder een geschenkpakket wordt verstaan: zendingen verzonden van en naar het buitenland aan relaties, inhoudende een beperkte hoeveelheid van diverse goederen waaruit blijkt dat deze geen handelskarakter hebben, met inachtneming van de goederen vallende onder de ‘Negatieve Lijst’, welke een *C.I.F.-waarde van US$ 500,- niet te boven gaan.

 

Wanneer betaalt u invoerrechten over een geschenkpakket?
Volgens de beschikking van de Minister van Financiën wordt op dat gedeelte van de waarde van de zending per geadresseerde, bestaande uit; levensmiddelen, huishoudelijke artikelen, kleding en schoeisel en/of gebruikte fietsen, welke onder voorwaarde van persoonlijk gebruik en een bedrag van € 100,- (of de tegenwaarde daarvan in convertibele valuta) niet te boven gaat, geen invoerrecht geheven. Indien na visitatie blijkt dat de zending een hogere waarde heeft dan € 100,-, zullen er invoerrechten geheven worden. Deze invoerrechten bedragen meestal 20 % van de waarde van de goederen.

 

Inkomende en uitgaande geschenkpakketten worden altijd gevisiteerd door de douane. U dient zich zowel bij het posten als het ophalen van een pakket altijd te identificeren.
Per geadresseerde mag u twee colli per zending ontvangen, als afzender mag u ook twee colli per zending versturen.

 

Houdt u er rekening mee dat voor het in- en uitvoeren van vis, vlees en/of hout soms speciale vergunningen nodig zijn.

 

*C.I.F.-waarde: Cost, Insurance, Freight = prijs inclusief assurantie en vracht.

 

Post procedure geschenkpakketten

  • U brengt een doos met de geschenkgoederen of u vult bij ons een doos met uw goederen.
  • De doos wordt door ons vakkundig personeel verpakt.
  • De doos wordt gewogen.
  • Vervolgens wordt er een vrachtbrief in 3-voud opgemaakt.
  • U krijgt een copy van de vrachtbrief met het afhaal adres in Nederland. N.V. Eklipze Logistics krijgt 1 copy en de derde copy gaat naar de douane voor het verzenden van de doos.
  • De doos wordt verzonden na de postsluiting.

 

Meer informatie nodig omtrent uw pakket?

Contact ons via packages@eklipzelogistics.com