Verhuizingen

Alvorens u gaat verhuizen heeft u vast wel het een en ander in orde te maken. N.V. Eklipze Logistics biedt u daarom hulp bij zowel lokale als internationale verhuizingen.

 

Lokale verhuizing

Voor een lokale verhuizing verpakken wij uw inboedel en pakken deze ook weer uit op plaats van bestemming. Iedere verhuizing is verschillend, maar door ons ervaren team zorgt N.V. Eklipze Logistics ervoor dat uw inboedel deskundig wordt afgehandeld.

 

Verder bieden wij verhuizingen naar:

 • Noord-Amerika
 • Zuid-Amerika
 • Caraïbisch gebied
 • Europa
 • Azië
 • Australië

Internationale verhuizing (Import)

Voor het importeren van uw verhuis boedel wordt er gekeken naar de plaats van herkomst. Indien u een deur tot offerte wenst te ontvangen, maakt N.V. Eklipze Logistics een totaal plaatje op in overeenstemming met onze agent in land van herkomst. 

 

De agent zorgt voor uw vracht van de aangegeven locatie tot de haven of luchthaven in Paramaribo en N.V. Eklipze Logistics handelt uw vracht, met bijbehorende documentatie, in Suriname af.

 

Het verkrijgen van een verblijfsvergunning kan soms enkele weken tot maanden in beslag nemen. Wij adviseren u daarom zo vroeg mogelijk met de aanvraagprocedure te starten. De opslag- en havenkosten van uw verhuisboedel worden namelijk na aankomst van de boot te Paramaribo doorberekend.

 
Bij een verhuizing naar Suriname kunt u vrijstelling krijgen op de invoerrechten van uw verhuisboedel (geen motorvoertuigen). U dient voor deze vrijstelling de volgende documenten te overleggen:

 

 • Een verblijfsvergunning, afgegeven door het Ministerie van Justitie en Politie
 • Een inschrijvingsbewijs, afgegeven door het Centraal Bureau voor Burgerzaken (C.B.B.). Hiervoor heeft u uw uitschrijf bewijs van uw oude woonplaats nodig.
 • Uw paspoort met stempels van inschrijving.


Indien u nieuwe goederen laat halen, dient u rekening te houden dat er over nieuwe goederen invoerrechten zullen worden belast. Deze invoerrechten liggen tussen de 35 – 40 % over de *C.I.F.-waarde.

 

Mits u een diplomatieke status heeft, worden er geen invoerrechten geheven over uw verhuisboedel. Wij hebben een kopie van uw paspoort nodig en zullen daarna contact opnemen met Protocol voor de inklaring van de inboedel.

 

Internationale verhuizing (Export)

Bij een internationale verhuizing geschiedt de procedure net iets anders dan bij een lokale verhuizing. U heeft de nodige uitklaring documenten, paklijsten, een boekingsopdracht en dergelijke documenten allemaal nodig. Voor dit proces hebben wij een ervaren inklaarder die altijd klaar staat en u kan begeleid tijdens dit proces.

 

Voor een export wordt als eerst uw vracht opgemeten waarna u binnen 48 uur een offerte van ons ontvangt.

 

Nadat akkoord is gegaan met de offerte, worden er vooraf afspraken gemaakt met de klanten voor het vervolg traject. Op het moment dat u inboedel is verpakt en ready is voor de verzending, wordt deze gevisiteerd door de douane waarna de container of pallets vervoerd worden naar de haven of luchthaven.

 
Indien u verhuist uit Suriname kunt u ook vrijstelling krijgen op de uitvoerrechten van uw verhuisboedel (geen motorvoertuigen). U dient voor deze vrijstelling de volgende documenten te overleggen:

 • Een kopie van uw paspoort
 • Een uitschrijf bewijs uit het bevolkingsregister (C.B.B.)
 • Een paklijst van de inboedel
 • Een waardeverklaring

Als u zich niet uitschrijft bij C.B.B., moet u er rekening mee houden dat er uitvoerbelasting geheven wordt over uw inboedel. De uitvoerbelasting bedraagt 0,6 % over de waarde van de inboedel.

 

*C.I.F.-waarde: Cost, Insurance, Freight = prijs inclusief assurantie en vracht