Motorvoertuigen

Neemt u bij uw verhuizing een voertuig mee, stuurt u een voertuig weg of laat u een 1 halen? Dan is de (verhuis) procedure net een beetje anders.

 

Inklaren van een motorvoertuig
Personenauto’s en motorfietsen die ouder zijn dan 5 jaren mogen niet geïmporteerd worden in Suriname. Voor autobussen geldt een importverbod indien deze ouder zijn dan 8 jaren. Indien u toch een voertuig wilt importeren die ouder is dan 5 jaren, dient u bij het Ministerie van Handel en Industrie een ontheffing aan te vragen. Het voertuig mag echter niet verscheept worden voordat er een ontheffing is verkregen.

 

Voor het inklaren van uw motorvoertuig maken wij een Enig Document op.

Wat hebben wij nodig voor de inklaring?

 •  De verschepingsdocumenten
 • Waardeverklaring van het motorvoertuig of factuur bij nieuwe motorvoertuigen
 • Kentekenbewijs van de auto (de auto moet langer dan 6 maanden op uw naam staan)
 • Verzekeringsbewijs van de auto
 • Kopie van uw paspoort
 • Kopie van uw rijbewijs
 • Een machtiging voor het inklaren

Bij het importeren van een motorvoertuig moet u er rekening mee houden dat er door de douane altijd invoerrechten wordt geheven. Ook als het motorvoertuig bij een verhuizing hoort, krijgt men geen vrijstelling van invoerrechten. De invoerrechten over een motorvoertuig met een maximale C.I.F.-waarde van US$25.000,- liggen tussen de 40 - 55 % over deze waarde. Bij een hogere C.I.F.-waarde kunnen de invoerrechten over een motorvoertuig oplopen tot 85 %. Alleen als de auto toebehoort aan iemand met een diplomatieke status kan er vrijstelling van invoerrechten worden aangevraagd.

 

Uitvoeren van een motorvoertuig
Voor het uitvoeren van uw motorvoertuig hebben wij de volgende documenten van u nodig:

 • Waardeverklaring van het motorvoertuig
 • Kentekenbewijs van de auto (de auto moet langer dan 6 maanden op uw naam staan)
 • Verzekeringsbewijs van de auto
 • Kopie van uw paspoort
 • Machtiging voor het opmaken van de uitvoerstukken

De uitvoerbelasting over een motorvoertuig bedraagt 0,6 % van de waarde.

Wij maken met de douanerecherche een afspraak voor de visitatie van het motorvoertuig. Het motorvoertuig moet na visitatie van de douanerecherche meteen in de container gestuwd worden. De container wordt verzegeld door de douanerecherche.

 

Voordat u uw motorvoertuig exporteert, raden wij u aan om contact op te nemen met de douane van het land van bestemming. Elk land heeft zijn eigen douaneregelgeving voor het importeren van een auto.

 

*C.I.F.-waarde: Cost, Insurance, Freight = prijs inclusief assurantie en vracht